Kredi Başvurusu için Gerekli Belgeler

Ücretli Çalışan Olmanız Halinde
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Maaş bordrosu fotokopisi (son aya ait ) veya şirket yetkililerince kaşelenmiş / imzalanmış aylık gelir yazısı,
 • Maaş yazısını imzalayan şirket yetkililerinin imza sirküleri fotokopisi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Beyan edilen adresin doğruluğunun teyidi için, kredi başvurularında aşağıdaki evraklardan birisinin gönderilmesi mecburidir.

- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah), veya

- İlgili adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri, veya

- Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge

Serbest Çalışan Olmanız Halinde
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Gelir belgesi ( Serbest İşletme Hesap Özeti Fotokopisi ).
 • Beyan edilen adresin doğruluğunun teyidi için, kredi başvurularında aşağıdaki evraklardan birisinin gönderilmesi mecburidir.

- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah), veya

- İlgili adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri, veya

- Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge

Emekli Olmanız Halinde
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Emekli maaşının yattığı banka hesap cüzdanı fotokopisi.
 • Beyan edilen adresin doğruluğunun teyidi için, kredi başvurularında aşağıdaki evraklardan birisinin gönderilmesi mecburidir.

- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah), veya

- İlgili adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri, veya

- Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge

Tüzel Firma Sahibi Olmanız Halinde
 • Ortaklara ait nüfus cüzdanı fotokopileri,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Sicil Gazetesi fotokopisi (Şirketin kuruluşunu, ortaklık yapısını ve değişiklik varsa son durumunu gösteren),
 • Güncel noter tasdikli imza sirküleri,
 • Vergi dairesince (veya yeminli mali muşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir) onaylanmış son yıla ait bilanço ve gelir tablosu fotokopisi (Ancak, filo kredisi başvurularında, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu gerekmektedir),
 • Son döneme ait detay mizan fotokopisi.
 • Ticaret siciline tescile dair belgeler