Ürün ve Hizmet Ücretleri

Bireysel Müşterilerden Alınan Masraf Türü

Tutar

Kredi Tahsis Ücreti

Kredi tutarının %0,5'i + BSMV (5%)

İkinci Kez Rehin Kaldırma Yazısı Talep Edilmesi Durumunda Doğacak Noter Masrafları

Noter Makbuzu Tutarı + Kargo Tutarı

Noter Onaylı Muvafakat

Noter Makbuzu Tutarı + Kargo Tutarı

 

 

Noter Masrafları: Noter marifetiyle yapılacak bildirim ve işlemlerden doğan masraflar tarafınıza ait olacaktır (2.kez rehin kaldırma, plaka değişikliği, yurt dışı çıkış yazısı, kiralama vb.).

*Yukarıda belirtilen ücret ve kesintiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat kapsamına dahil olan müşterilerimizden ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak tahsil edilmektedir.”