Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Bağımsız Denetim Raporları


2023 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2022 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2021 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2020 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2019 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2018 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2017 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu


Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Faaliyet Raporları


2023 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2022 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2021 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2020 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2019 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2018 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2017 Yılına Ait Faaliyet Raporu


Esas Sözleşme


Volswagen Doğuş Finans Tek Pay Sahipliği

Volkswagen Dogus Finans Esas Sözleşme


vdf İş Etiği Kuralları


vdf İş Etiği Kuralları


Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları


2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2021 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı


Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları


2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı


Ortaklık Yapısı ve Yönetim

 

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. Pay Adedi İtibari Değer (TL)
Vdf Servis ve Ticaret A.Ş. 1.043.000.000 1.043.000.000
Toplam 1.043.000.000 1.043.000.000

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

 

Yönetim Kurulu  
Yönetim Kurulu Başkanı Christian Dahlheim
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu Üyesi  Kai Günther Vogler
Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Akhan
Yönetim Kurulu Üyesi  Marcel Fickers
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür M. Bülent Önder
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili Arturo Romanin