Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Bağımsız Denetim Raporları


2021 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2020 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2019 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2018 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu

2017 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu


Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Faaliyet Raporları


2018 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2017 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2019 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2020 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2021 Yılına Ait Faaliyet Raporu


Esas Sözleşme


Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. 2020 Yılına Ait Esas Sözleşme

Volswagen Doğuş Finans Tek Pay Sahipliği

Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. 2021 Yılına Ait Esas Sözleşme


vdf İş Etiği Kuralları


vdf İş Etiği Kuralları


Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları


2021 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı


Ortaklık Yapısı ve Yönetim

 

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. Pay Adedi İtibari Değer (TL)
Vdf Servis ve Ticaret A.Ş. 343.000.000 343.000.000
Toplam 343.000.000 343.000.000

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

 

Yönetim Kurulu  
Yönetim Kurulu Başkanı Christian Dahlheim
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu Üyesi  Ralf Erich Teichmann
Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Akhan
Yönetim Kurulu Üyesi  Jan Ebert
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür M. Bülent Önder
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili Arturo Romanin