Ürün ve Hizmet Ücretleri

Bireysel Müşterilerden Alınan Masraf Türü Tutar
Kredi Tahsis Ücreti Kredi tutarının %0,5'i + BSMV (5%)
İkinci Kez Rehin Kaldırma Yazısı Talep Edilmesi Durumunda Doğacak Noter Masrafları Noter Makbuzu Tutarı + Kargo Tutarı
Noter Onaylı Muvafakat Noter Makbuzu Tutarı + Kargo Tutarı
Taşınır Rehin Ücreti Her bir rehin tesis edilecek araç başına 75,35 TL 

 

Noter Masrafları: Noter Marifetiyle yapılacak bildirim ve işlemlerden doğan masraflar tarafınıza ait olacaktır (2. kez rehin kaldırma, plaka değişikliği, yurt dışı çıkış yazısı, kiralama vb)

* Yukarıda belirtilen ücret ve kesintiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat kasamına  dahil olan müşterilerimizden ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak tahsil edilmektedir.